Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

nongsan5sao

Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt nam : Tiêu chuẩn này được soạn thảo dựa trên TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM HỮU CƠ (10TCN 602-2006) do Bộ Nông nghiệp v...

KỸ THUẬT SẢN XUẤT HOA LAN HỒ ĐIỆP THEO TƯ DUY KINH TẾ NÔNG NG...

nongsan5sao

Hiện nay ở Việt Nam thường trồng phổ biến một số giống hoa lan Hồ điệp sau: - Giống hoa to: đường kính hoa 10 – 15 cm, có 8 – 12 bông hoa/cành, bao gồm các giống: Trắng...

nongsan5sao

Mô hình trồng Hoa sen hiệu quả kinh tế cao

nongsan5sao

Trồng dưa hữu cơ ứng dụng công nghệ cao qua tư vấn kỹ thuật on...

nongsan5sao

Ứng dụng công nghệ và sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng dư...

nongsan5sao

Kỹ thuật trồng và phòng trừ sâu bệnh cho cây ớt cay chỉ thiên

nongsan5sao

Các đặc tính thực vật học và giá trị của cây ớt

nongsan5sao

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP

nongsan5sao

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO và SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG S...

nongsan5sao

CÔNG NGHỆ CAO GẮN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA B...

nongsan5sao

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0