Trang chủ / Góc chia sẻ / Hội làm vườn Hà Nội tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội làm vườn Hà Nội tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024


          Ngày 26/12/2023, Hội Làm vườn thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác        Hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Qua Báo cáo về công tác của Hội, năm 2023 Hội làm vườn có 9.261 hội viên sinh hoạt tại 21 cơ sở hội trong toàn thành phố Hà Nội, tăng 45 hội viên so với năm 2022. Hiện tại, duy trì tổ chức Hội ở các huyện và thị xã Sơn Tây, còn các quận nội thành  chưa có tổ chức hội, nhiều hội viên có vườn trên cao, vườn đô thị, nhà vườn muốn có tổ chức để sinh hoạt hội cơ sở.

1-Về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2023

Hội tiếp tục vận động hội viên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất ra các sản phẩm OCOP tiêu biểu, vận động hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm sạch, chất lượng cao. 

Hội đã tổ chức nhiều cuộc tham quan, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khoa học kỹ thuật tại các  mô hình làm vườn sinh thái  gắn với phát triển du lịch nông thôn ở Đông Anh, Sóc Sơn, Quốc Oai,... ; Thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm mít sạch, cây có múi  tại Hòa Bình theo chương trình của Trung ương Hội; Tham gia nhiều hội thảo, hội nghị, tập huấn của Hội Làm vườn Việt Nam; Thăm quan, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh tại Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất và Chương Mỹ; Thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển vườn VAC tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật mới tại mô hình trồng dưa lưới, rau sạch, trồng ớt xuất khẩu ở Ứng Hòa, Đông Anh, Thăm quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao ( smart farm Viêt nam - Hàn quốc ) tại Viện KHNN Việt nam, mô hình trồng nho sạch tại Phú xuyên, mô hình trồng bưởi diễn hữu cơ tại Chương mỹ,....

  Hội cũng đã tham dự nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ    cũng như các hoạt động của Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội.

   Hội đã cử hội viên tham gia họp trực tuyến và trực tiếp về sử dụng phân bón hữu cơ, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phân bón hiệu quả cao, họp BCH Hội Làm vườn Việt Nam tại Đà Nẵng, Bắc Giang; cử cán bộ, hội viên nghe chuyên đề thời sự do Ban Tuyên giáo phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội tổ chức; tham gia lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khuyến nông Hà Nội.

    Trong năm 2023, Hội thường xuyên tổ chức tọa đàm quy mô nhỏ, qui mô cấp xã về những nội dung hội viên quan tâm như: Kỹ thuật trồng chăm sóc, làm vườn VAC; ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0; ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất; phát triển nuôi trồng, chăm sóc một số giống cây trồng, vật nuôi mới; giới thiệu các sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học mới vào sản xuất… 

     Hội đã phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội tổ chức được 5 hội thảo khoa học chuyên đề về làm vườn VAC, phát triển du lịch gắn với làm vườn, kỹ thuật trồng cây ăn trái, cây bưởi diễn, cây chuối, đào, quất… Hội đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông Hà Nội tổ chức 03 lớp tập huấn về kỹ thuật làm vườn, phát triển du lịch gắn với làm vườn tại cơ sở.

Hội đã phối hợp với Hội Làm vườn các tỉnh, thành phố tăng cường trao đổi giao lưu học tập kinh nghiệm, tăng cường liên kết vùng, liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng như thi đua đẩy mạnh công tác hội.

2- Một số tồn tại, khó khăn

      Hiên nay, trên phạm vi toàn thành phố một số tổ chức chi hội thành viên trước đây cơ cấu Chủ       tịch hội là Phó Chủ tịch quận, huyện, thị xã đến nay nhiều người đã nghỉ chế độ hưu, có                người  mất, có người đến nay cao tuổi… Theo đó, các chi Hội này chưa tổ chức Đại hội                 nhiệm kỳ (có nguyên nhân khách quan về dịch bênh, có nguyên nhân chủ quan người đứng           đầu…).

      Kinh phí hoạt động hội từ thành phố đến cơ sở đều rất khó khăn để tổ chức hội duy trì hoạt             động, định hướng hoạt động, vận động hội viên thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội đóng góp            vào phát triển của Thủ đô. 

      Đề nghị Thành phố hỗ trợ văn phòng phẩm, phụ cấp cho người không hưởng lương từ ngân          sách khi tham gia công tác hội theo ngày công huy động thực hiện các nhiệm vụ công tác hội.


        3- Phương hướng nhiệm vụ năm 2024     Tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Làm vườn thành phố Hà Nội đến các cấp chi hội, hội viên, nhằm tạo chuyển biến trong công tác củng cố tổ chức hội và hội viên; sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết đại hội gắn với các phong trào thi đua làm vườn giỏi, sản phẩm sạch, chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất thông qua các mô hình điểm từ đó nhân ra diện rộng. Đẩy mạnh phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội làm vườn ở cơ sở. Dánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại, đẩy mạnh hoạt động trong thời gian tới.

Đẩy mạnh các hoạt động cung ứng dịch vụ phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về làm vườn cho hội viên. Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng đến sản phẩm sạch, an toàn theo các tiêu chuẩn của Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng vùng trồng các sản phẩm làm vườn, góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh và giàu có .